Båten på Barnebasen er nå hevet!

Båten på Barnebasen er nå hevet!

Da var endelig båten på Barnebasen i Kristiansund, hevet! Båten bar tydelig preg av å ha vært under vann lenge, blant annet manglet styrhuset og en del groe hadde allerede gjort jobben sin. Vi ønsker å rette en stor takk til Redningsselskapet Region Midt-Norge som...