Sørsundet

Sørsundet blir stengt i perioden 22.02.18 07:30 – 23.02.18 07:30
Abyss planlegger legging/senking av en overføringsledning for Kristiansund Kommune i uke 8.

Røret skal legges fra Innlandet ved Møre Båtservice og under brua til Nerlandsdalen, lengde er ca 1350 meter. Røret har en utvendig dimensjon på 280mm som det er montert ca 600 stk betonglodd på.
I denne perioden vil Sørsundet være blokkert (se vedlagte kart)

Planen til Abyss som skal utføre jobben er som følgende:
• Torsdag 22.02.2018 klokken 07:30 blir røret blir slept fra
Averøy Industripark og posisjonert over trasé
(se vedlagte kart)
• Røret blir sikret på land på begge sider
• Senking starter, røret fylles med vann og senkes på bunn
• Røret inspiseres med ROV etter senking
• Estimert tidsforbruk for hele operasjonen er 12-18 timer
• Vi bruker ca 4-5 fartøy til denne operasjonen
• Vi vil ha hurtiggående vaktbåt på stedet

Vi ber om at all trafikk i det gitte tidsrom går gjennom Marcussundet evt Nordsundet, til operasjonen er utført.

Om det er dårlige værmeldinger må vi sannsynligvis utsette denne operasjonen, dette vet vi ikke for 2-3 dager før oppstart.
Havnevakten oppdaterer ved endringer av operasjon.

Eventuelle henvendelser rettes til havnevakten på telefon 992 99 120

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!