Vi har i løpet av første halvår 2021 gjennomført internrevisjon på 7 av våre totalt 11 ISPS-terminaler. De gjenstående 4 skal revideres i løpet av høsten.

Terminalene Devoldholmen, Fiskeribasen, Veidekke Industri (Husøya), Surnadal industrikai, Gunnar Holt (Averøy), Hitra kysthavn og Arnvika (Tingvoll) er ferdig revidert. For at et skip skal kunne anløpe en ISPS-sikret havn, må fartøyet være ISPS-sertifisert. Disse kaiene er gjerdet inn og overvåket, og mennesker og gods ut og inn overvåkes og kontrolleres. De som ferdes her må søke om ISPS adgangskort.

Alle havneanlegg som mottar skip i internasjonal fart, skal ha en sikringsplan godkjent av Kystverket. Denne bygger på en sårbarhetsvurdering og inkluderer blant annet sikringstiltak (slik som adgangskontroll og overvåking) som havneanlegget skal gjennomføre. Ved den årlige internrevisjonen sjekker vi at planverk og sikringstiltak fungerer tilfredsstillende. Det har vært få avvik, en forbedring fra i fjor, og vi jobber fortløpende med å lukke disse.

Tidligere i år ble alle sikringsplaner revidert og oversendt Kystverket. I tillegg så er sårbarhetsvurdering for havnen inne til ny godkjenning. Prosessen med utarbeidelse av havnesikringsplanen er under arbeid. Vi jobber også med å få godkjent Fetten kai på Tustna som ISPS-kai.

 

«Edda Fjord» bak ISPS-gjerdet på Devoldholmen i Kristiansund.

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!