Med årsberetningen for 2018 i hånd, kan vi se tilbake på et spennende og produktivt år. Årsresultatet viser et overskudd på 1,7 millioner kroner etter skatt.

I løpet av året deltok vi i, eller bidro til, en rekke større og mindre prosjekter. Vi var til stede på viktige arenaer, synliggjorde vår virksomhet og knyttet viktige kontakter. Vi tilegnet oss ny kunnskap og delte våre erfaringer med andre.

I Årsberetning 2018 finner du blant annet en hilsen fra havnesjefen med tilbakeblikk på fjorårets høydepunkter, nøkkeltall for økonomi, trafikk og gods, styrets beretning og administrasjonens beretning med fokus på aktuelle prosjekter og utviklingsaktiviteter. Du finner den her. God lesning! 

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!