Årsregnskap og årsberetning for 2020 er nå behandlet i både havnestyre og havneråd. Til tross for utfordrende tider, har KNH i 2020 levert et driftsresultat på 685 000 kroner (underskudd på 2,9 mill. kroner i 2019). Administrasjonen har jobbet aktivt med å kutte kostnader og øke inntekter.

Resultat før skatt utgjorde for 2020 et overskudd på 781 000 kroner (underskudd på 2,8 mill. kr i 2019). Driftsinntektene var på 32 mill. kroner, en økning på ca. 6 % fra 2019 (29,9 mill. kr), mens de samlede driftskostnadene var på 29,3 mill. kroner, en reduksjon på ca. 3,3 % fra 2019 (30,4 mill. kr). Budsjettert årsresultat for 2020 var ca. 730 000 før skatt.

Tilbakeblikk på 2020
I årsmeldingen vår for 2020 gir havnefogd Knut Mostad et tilbakeblikk på det litt spesielle året som vi nå har lagt bak oss. Den gir også et innblikk i finansielle nøkkeltall og utviklingen i trafikk og gods. Videre kan du lese om aktuelle prosjekter og cruisesesongen som gikk i vasken. I tillegg finner du styrets årsberetning. > Les årsmeldingen her

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!