Stenging av Storkaia mandag 28/5-18

Stenging av Storkaia mandag 28/5-18

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS informerer om at vi vil stenge Storkaia for vanlig trafikk mandag 28.05.18 fra ca 08:00 til ca 18:00 på grunn av cruiseanløp av «Queen Victoria». Storkaia stenges fra Arnulf Øverlands gt i begge kjøreretninger fra...
Nye satser vedtatt av Helsedirektoratet ved utstedelse av SSCEC (hygienekontroll)

Nå utfører vi hygienekontroll av fartøy!

Hygienesertifikat for skip Kommuneoverlegen i Kristiansund har bemyndiget Kristiansund Havnevesen til å skrive ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. (Jf. IHR forskriften § 21, SSCEC og SSCC). Dette gjelder for havner på Nordmøre, men...