Kristiansund og Nordmøre Havn avslutter innkreving av farvannsavgift fra og med 29.10.2021 og ut året.

Dette fordi vi nå har krevd inn beløpet som det var budsjettert med for 2021, der det var tatt høyde for en tilbakeføring til brukerne. KNH har i løpet av regnskapsåret 2021 tilbakeført feilaktig beregnede kostnader fra tidligere år til brukerne i form av lavere farvannsavgift i KNH sitt havnedistrikt.

Gjeldende prisregulativ for 2021

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!