Da var endelig båten på Barnebasen i Kristiansund, hevet! Båten bar tydelig preg av å ha vært under vann lenge, blant annet manglet styrhuset og en del groe hadde allerede gjort jobben sin.

Vi ønsker å rette en stor takk til Redningsselskapet Region Midt-Norge som stilte med dykker og Aasen Maskin & Transport A/S som fikk hevet skroget. Båten vil nå bli tatt hånd om, og destruert av Stena Recycling.

Sjekk ut bildedrysset, og så ønsker vi alle en god helg!