Hvordan kan nye alternativer for sjøtransport løse den logistiske utfordringen i møte med en stadig økende etterspørsel av norsk sjømat?

Akkurat nå kjører en trailersjåfør verdifull last med blodfersk laks, langs en kronglete vei i distrikts-Norge. Gjennom små, tette bygder med hus helt oppi veibanen braser tungtransporten dag inn og dag ut. Lokalkunnskap om kjøreforhold og vær er essensielt når man ferdes på disse veiene. Det er nok ikke alltid slik at sjåføren innehar denne viktige informasjonen, og man ser stadig nyheter om tragedier langs norske veier. Dessverre er sikkerhetsrisikoen og den økende kurven av ulykker ikke til å stikke under en stol, for å ikke nevne miljøforurensning og slitasje av en allerede skjør infrastruktur.

To dager forrige uke var vi med på «Blå mat – grønn logistikk 2017» i Rørvik. En konferanse med fokus på fremtidens transportbehov ifht. Norge som verdens beste sjømatnasjon og det «midt-norske kinderegget». Her møttes redere, miljørepresentanter, politikere, havner, ekspeditører og andre interessenter for å diskutere aktuelle problemstillinger som vi står ovenfor i Midt-Norge, og mulige løsninger fremover.

I dag går størstedelen av godstransporten over vei eller bane. Men ifølge en rapport som er utarbeidet av DnVGL for Rederiforbundet, kan sjøtransport erstatte 300.000 trailere – det vil kunne gi en samlet samfunnsgevinst på 1,3 milliarder kroner årlig. Med Norge som har en av verdens lengste kystlinjer, er det et enormt potensiale for tilretteleggelse av kaier og dermed flytte godstransport fra vei til sjø.

Om man vil få unyttet dette potensialet, er man nødt til å samarbeide, spesielt distriktshavnene seg imellom. Derfor har vi vært med på etableringen av Kysthavnalliansen. Vi ser nå på et samarbeid om en ny sjørute mellom Rørvik-Hitra-Hirtshals, for å kunne møte det økte behovet for transport av laks som følge av bygging av gigantslakteriet på Hitra. Kystverket informerte også under dagene på Rørvik, om den nye tilskuddsordningen for å stimulere til økt godstransport langs sjøveien. Dette er noe Kysthavnalliansen har jobbet med og er svært glade for at det endelig er på plass.

Det var spennende og lærerike dager i Rørvik. Vi kom enda et steg nærmere realisering av sjøtransport og møte med fremtidens krav til infrastruktur- og havneutvikling. For hva skjer hvis man ikke henger med på etterspørselen fra markedet? Hva skjer om fabrikkene blir flyttet ut av distriktet pga. manglende standard på infrastrukturen? Hvordan kan man minimere utslipp fra godsoverføring?

Vi takker Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS og Kystverket for fine dager med innspill, idéer nettverking, god mat og optimisme. Fremtiden er blå, løsningen er grønn!

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!