Brekstad: ny Hurtigbåtterminal

Ny passasjerterminal for hurtigbåtanløp til Brekstad for Ørland kommune, er nå under bygging i Stettin, Polen. Terminalen er konstruert på en lekter, etter KNHs konsept for passasjerterminaler i stål. Vår Havnekaptein Geir Kjønnøy er engasjert som konsulent i prosjektet og har jevnlige besøk til Stettin for inspeksjon og oppdateringer. Beregnet ferdigstillelse i august måned 2017.

Spesifikasjoner

  • Teminalbygg: 33,5 x 7 meter
  • Lekter: 40 x 10 meter
  • Gangvei: 20 x 3 meter

Brekstad hurtigbåtterminal