Havneadministrasjonen med Havnesjef Arnt Helge Honstad deltok på skipsbesøk ombord i CargoW sitt nyanskaffede containerskip Frigg W, inne ved Høgsethterminalen i Gjemnes kommune. Flott mottakelse med delegasjon fra Cargow og en rekke næringsinteressenter fra Kristiansund overvar skipet på sitt første offisielle norgesbesøk og jomfrutur! I den forbindelse overrakte Havnesjefen en crest fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, Kapteinen ombord mottok også en flott tegning fra en ung og lovende gutt:). Vi ønsker rederi og skipsmannskap lykke til på den videre reisen.

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!