Dokumenter

Her kan du laste ned ulike dokumenter og søknadsskjemaer.  Har du spørsmål, kan du gjerne kontakte oss via telefon eller e-post. 

Selskapsavtale 

Selskapsavtale og vedtekt, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (revidert 10.11.2017)

Priser, lover og forskrifter

Havneregulativ 2021 – Vilkår og priser, Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 

Havne- og farvannsloven
Havne- og farvannsloven (link til Lovdata) har som formål å legge til rette for god fremkommelighet, trygg ferdsel samt effektiv og sikker havnevirksomhet og sjøtransport. Loven gir hjemmel til å fatte en rekke enkeltvedtak, og gi forskrifter for å oppnå lovens formål.

Lokale forskrifter
Havne- og farvannsloven gir hjemmel til kommunene til å gi forskrifter som bare gjelder lokalt. Dette er typisk forskrifter om bruk av og orden i kommunens sjøområde og forskrifter om fartsbegrensninger i sjø.

KONTAKT OSS

Sentralbord:
40 00 65 04
info@knhavn.no 

Havnevakta:
992 99 120
havnevakt@knhavn.no

ISPS skjemaer