Kailinjen ved Hitra kysthavn har blitt forlenget med en dykdalb.

Bakgrunn for utbyggingen var at det ved enkelte anløp av større fartøy har vært utfordrende å komme til kai, spesielt ved ugunstig vær og strømforhold. Ved eventuell oppstart av en «lakserute» fra Hitra til kontinentet, er det spesielt viktig at havnen fungerer optimalt, slik at sikkerhet og seilingsplan ivaretas, uansett vær.

Dykdalben vil også fungere som en enkel bunkerskai for mindre fiskefartøy og arbeidsbåter for oppdrettsnæringen.

Kailinjen ved Hitra Kysthavn er forlenget med en dykdalb. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!