Fredag 23.06 sendte vi ut følgende pressemelding om Kystverkets tilsynssak til avisene i regionen. Dette er i forbindelse med styremøtet som ble avholdt 21.06.

Fra venstre: Eva Toril Strand, Lars Liabø, Nora Korsnes Wårle, Arnt Helge Honstad, Arild Samuelsen, Aina Samuelsen, Geir Kjønnøy, Inge Skogheim, Såle Refstie, Roger Osen. Ikke tilstede: Karin Torset

Tilsynssaken – Kystverket:

«Alle fakta er på bordet og vi har ryddet opp i denne saken. Dette skal ikke belaste våre eierkommuner, den daglige driften eller de ansatte», sier Roger Osen, styreleder og ordfører i Smøla Kommune.

I Kystverkets tilsynssak ble Kristiansund og Nordmøre Havn IKS pålagt av Samferdselsdepartementet å tilbakebetale 17,7 millioner i anløpsavgift. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS mener at sakens kompleksitet har ført til at diskusjonen til tider vært preget av feilinformasjon og misforståelser.

Styret i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har i styremøte den 21. juni 2017 vedtatt å ta hele det økonomiske tapet i budsjettet for 2016. Administrasjonen og styret har utarbeidet et nytt budsjett og ny økonomiplan for driften av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. I korte trekk betyr dette:

  • Det har tidligere vært avsatt 4,4 millioner til anløpsfondet
  • Regnskapsåret 2016 resulterer i et underskudd på -10 millioner
  • Andre forhold er også hensyntatt i resultatberegningen
  • Egenkapitalen er på 8 millioner etter tapet

«Dekningen av tapet vil i sin helhet tas av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Endelig kan vi legge denne saken bak oss», fortsetter Osen.

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS ser frem til å avslutte saken. I årene som kommer vil fokuset være å bygge opp egenkapitalen og opprettholde den daglige driften.

«Denne saken har vært en betydelig påkjennelse for de ansatte, ledelse og styret. Nå tar vi tapet og kan endelig se fremover», sier Arnt Honstad, havnefogd og daglig leder Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. 

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS skal fortsette sitt viktige arbeid som samfunnsbygger og verdiskaper gjennom tilføring av infrastruktur til regionen. Kristiansund og Nordmøre Havn IKS er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Hitra, Hemne, Halsa, Gjemnes, Averøy, Aure, Tingvoll, Surnadal, Sunndal, Smøla og Kristiansund.


Kontakt:
Roger Osen, styreleder Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, mobil 928 61 949
Arnt Helge Honstad, havnefogd Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, mobil 917 17 142

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!