Siden åpningen i 2010 har Nordmørsterminalen fremstått som et signalbygg i sentrum av Kristiansund. Med utviklingen av Devoldholmen og spesielt etableringen av Campus, er kontorbygget i dag mer attraktivt enn noen gang.

Fredag 3. desember 2010 var det høytidelig åpning av Nordmørsterminalen med inviterte gjester fra hele regionen. Havnestyre, havneråd, ordførere, rådmenn samt representanter fra entreprenører, bank og forsikring deltok på markeringen.

Leietaker Jan Hjelset (til høyre) i GAC Norway satte pris på kake. Jan Olav Bjerkestrand i KNH takket for følge over mange år.

Tiårsjubileet ble i dag feiret på corona-vennlig måte med ferdig oppskåret formkake til hver enkelt av leietakerne på Nordmørsterminalen.

– De fleste av dagens leietakere har vært med helt siden starten, noe som tilsier at de trives og er fornøyde, sier Jan Olav Bjerkestrand i Kristiansund og Nordmøre Havn.

Siste tilskudd blant leietakerne er Tide Buss, som har etablert seg i 1. etasje med administrasjon og pausefasiliteter for sjåførene.

Viktig brikke
Nordmørsterminalen var KNH sitt første store byggeprosjekt og en viktig brikke i utviklingen av selskapet og Devoldholmen som hovedbase. I desember 2019 flyttet Lerøy Midt inn i enda et nytt kontorbygg på nordenden av Devoldholmen mot Vågen.

– Nå ser vi frem til videre utvikling og løft av områdets attraktivitet. Med Campus Kristiansund får vi en ny nabo med et spennende utdanningsmiljø og viktige kompetansearbeidsplasser, sier havnefogd Knut Mostad.

Havneselskapet opplever god interesse for kontorlokaler i sentrum av Kristiansund, og tror at Campus-utbyggingen har en stor del av æren for dette.

– Vi har i det siste blitt kontaktet av flere sentrale aktører i regionen som ønsker seg mer plass og lokaler i sentrum, og som gjerne vil knytte seg til havna og Campus. På Nordmørsterminalen har vi et par mindre lokaler tilgjengelig fra nyttår. I tillegg har vi planer om å pusse opp Kaibakken 1, som kan bli et attraktivt leieobjekt, sier Mostad.

Motstand
Havneselskapets planer for Devoldholmen skapte i sin tid en del motstand. Kulturhus og hotellbygg var blant forslagene til hva området burde brukes til, men havneselskapets råderett over havneområdet tilsa at politikerne etter en totalvurdering valgte å støtte opp under utvikling av havnevirksomheten og Kristiansund som sjøfartsby.

– Nordmørsterminalen var en spenstig satsing som kostet rundt 60 millioner kroner. Bygget ble utstyrt med et moderne og fremtidsrettet teknisk anlegg med et miljøvennlig varmepumpeanlegg basert på sjøvann, sier havnekaptein Geir Kjønnøy, som var byggeleder og konstituert havnefogd under oppføringen.

Bygget er tegnet av arkitekt Torfinn Carlsen, mens Lønnheim Entreprenør AS var hovedentreprenør for byggeprosjektet.

 

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!