Med gradvis gjenåpning av Norge vil det etter hvert bli cruisetrafikk med utenlandske gjester til Nordmøre. KNH er med i et samarbeidsprosjekt i regi av Bergen Havn, som med hjelp av DNV har utviklet en felles plattform for lokale smitteverntiltak under en pandemi.

Det er definert fire nivåer for smitte i den enkelte havn. Nivået beskriver smittesituasjonen på destinasjonen og hvilke tiltak som må være på plass for mottak av cruiseskip i havnen, og gjester på lokale attraksjoner. Den lokale smittevernmyndigheten har ansvar for nivåregulering lokalt. En felles nettside, www.panports.no, skal gi god og enkel oversikt til rederier og cruiseagenter ved planlegging av cruise til Norge.

Under hele prosessen med PanPorts har det ikke vært tillatt med ilandstigning av cruisepassasjerer, og man har jobbet ut fra at alle destinasjoner og attraksjoner er «røde» (nivå 4). Mandag 5. juli fikk vi imidlertid en endring i dette ved at passasjerer kan gå i land så lenge de er fra såkalte grønne land, i henhold til FHIs kart over land og innreisekarantene. Dette betyr at det fra nasjonalt hold nå er tillatt både å seile langs kysten og sette i land passasjerer under gitte forhold. Man skiller her mellom passasjerer og mannskap som er fullt beskyttet og de som ikke er det.

Nettsiden retter seg følgelig mot skip som lovmessig kan seile med ikke beskyttede passasjerer. Per i dag gjelder dette skip med opp 200 personer (inkludert gjester og mannskap).

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!