MINOFAS har møte hos KNH i dag.

Midt-Norsk Fergeallianse AS (MINOFAS) ble stiftet i 2009 og eies av kommunene Kristiansund, Aure, Hemne, Hitra, Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Selskapet arbeider for å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra.

Bakgrunnen for etableringen er at kommunene ønsker å være pådrivere i arbeidet for å styrke kystregionen sin attraktivitet innen næringsutvikling og bosetting med vekt på næringer som energi, havbruk og reiseliv.

Se MINOFAS-brosjyre her.

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!