HAVNEVAKTA

Telefon:
992 99 120

VHF Kanal:
12 + 16 (08:00–24:00)

E-post:
havnevakt@knhavn.no

ISPS

The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS-koden) er et internasjonalt rammeverk som ble opprettet etter 11. september 2001. Verden så behovet for et tiltak som beskytter kaier og sjøområder mot risikoen for terrorhandlinger i fremtiden. Rammeverket inneholder sikkerhetsplaner og -tiltak for alle havneterminaler. For at et skip skal kunne anløpe en ISPS-sikret havn, må fartøyet være ISPS-sertifisert. Disse kaiene er gjerdet inn og overvåket, og mennesker og gods ut og inn overvåkes og kontrolleres. De som ferdes her må søke om ISPS adgangskort.

Våre ISPS-terminaler

Offentlige terminaler:
Kristiansund: Devoldholmen, Nordmørskaia, Storkaia, Fiskerikaia (Bentneset) 
Smøla: Vikan
Hitra: Hitra Kysthavn
Sunndal: Hammarkaia
Surnadal: Industrikaia
Tingvoll: Arnvika

Private terminaler:
Kristiansund: Umoe Sterkoder, Veidekke Industri AS, G.C. Rieber Marine Oils, Aibel – Melkvika
Averøy: Averøy Industripark 
Gjemnes: Høgset Terminalen 

Kystekspressen – Kristiansund Hurtigbåtterminal

Hurtigbåtterminalen «Fausken», finner du på Devoldholmen, sentralt i Kristiansund. Kystekspressen har daglige avganger med hurtigbåt til Trondheim med anløp til Edøy (Smøla), Kjørsvikbugen (Tjeldbergodden), Sandstad* (Hitra) og Brekstad (rute 800/805). Reisetiden for strekningen Kristiansund–Trondheim er 3.5 time.

Rutetabell og priser finner du på AtB sin nettside:
Se båtruter
Se priser

Ruten trafikkeres av de nye og komfortable hurtigbåtene MS «Terningen» og MS «Tyrhaug». Om bord er det serveringstilbud med smørbrøddisk, fast food, kaker, kioskvarer samt kald og varm drikke. Det er også bevilling for salg av øl og vin.

* For alle avganger er det på Sandstad (Hitra) buss-korrespondanse videre til/fra Hitra og Frøya. 

Hurtigruten – verdens vakreste sjøreise

Hurtigruten anløper Kristiansund to ganger daglig, nordgående og sørgående rute.

Med to daglige anløp i 34 havner, binder de 11 rutegående skipene lokalreisende, turister, gods og bedrifter sammen fra Bergen til Kirkenes. Hurtigruten seiler 365 dager i året, og er en bærebjelke i norsk infrastruktur, reiselivsindustri og næringsliv.

Anløpstider 
 
01.06.-31.10.  
Nordgående Sørgående 
Ankomst 01:45 Ankomst 16:30
Avreise 02:00 Avreise 17:00
   
01.11.-31.05.  
Nordgående Sørgående 
Ankomst 22:15 Ankomst 16:30
Avreise 23:00 Avreise 17:00

Sende eller hente gods som er sendt med Hurtigruten? Ta kontakt med Nor Lines. 

Nor Lines Kristiansund
Naustveien 15 D, 6518 Kristiansund

Åpningstider ekspedisjon: 08:00-16:00 
Telefon 489 95 300 
Vakttelefon 48 99 46 48 
E-post kristiansund@norlines.no

Sundbåten

Kollektivtransportmiddelet Sundbåten er sterkt forankret i byens historie, og noe kristiansunderne er stolt av.

Kristiansund består av fire «land» og transportbehovet mellom øyene har alltid vært stort. Helt siden 1876 har Sundbåten fraktet passasjerer over havna. Med mer enn 140 år i drift i havnebassenget i Kristiansund, regnes sundbåtene som verdens eldste kollektive transportselskap, i godt selskap med trikkene i San Francisco.

Rundturen tar ca. 17 minutter. Hver eneste lørdag reiser gratis du med Sundbåten. Vi oppfordrer alle til å bruke Sundbåten!