Havnestyret har godkjent det fremlagte havneregulativet for 2021.

Havneregulativet revideres årlig og omhandler priser og forretningsmessige vilkår for offentlige kaier, arealer og kommunenes sjøområder tilhørende eierkommunene i KNH IKS. Prisene i 2021 er forsiktig regulert med ingen økning eller økning oppunder KPI.

På våre nettsider finner du det til enhver tid gjeldende havnregulativet.

I år har vi i tillegg behandlet ny forskrift om farvannsavgift, som erstatter lokal forskrift om anløpsavgift fra 1. januar 2021, samt revidert lokal forskrift om saksbehandlingsgebyr. Dette som en følge av den nye havne -og farvannsloven som ble innført i 2020. Alle tre dokumentene har ulike lovhjemler og har i høst vært gjennom egne høringsprosesser. Det kom noen få innspill som er hensyntatt.

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!