Forretningsvilkår, priser og forskrifter 2018
Kristiansund og Nordmøre Havn IKS har utarbeidet forslag til nytt havneregulativ for 2018.

I regulativet er de forskriftsbestemte avgifter som består av anløpsavgift, avfallsgebyr og saksbehandlingsgebyr inntatt i tillegg til selskapets andre priser for tjenester, og vederlag.

Forretningsvilkår, priser og forskrifter 2018 for Kristiansund og Nordmøre Havn IKS bekjentgjøres for brukerne av havna for eventuelle kommentarer. Kommentarer vil bli forelagt styret i Kristiansund og Nordmøre Havn IKS for behandling og endelig godkjennelse.

Tilbakemelding imøteses innen 8. desember 2017.

Forslaget medfører ingen store endringer i den praksis som hittil er blitt fulgt i den interkommunale havnevirksomheten, med unntak av at anløpsavgift ikke vil bli innkrevd for året 2018. I tillegg har man funnet rom for å nedjustere kaivederlaget noe sammenlignet med inneværende år.

Regulativet vil tre i kraft fra og med 1. januar 2018 og regulativet for 2017 vil da bortfalle.

Dokumentene er også lagt ut til gjennomsyn hos Kristiansund og Nordmøre Havns IKS administrasjon, Astrupsgate 9, Kristiansund.

Eventuelle bemerkninger sendes til forslaget sendes til:

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS
Astrupsgate 9
6509 Kristiansund N

eller info@knhavn.no

innen høringsfristens utløp 8. desember 2017

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!