Havnefogd Knut Mostad er tydelig på at gjennomgående hurtigbåt tilsvarende dagens rute er et minimum av hva som kan aksepteres, og mener at tilbudet må utvikles til å bli enda bedre. 

Havnefogd Knut Mostad mener at hurtigbåttilbudet må utvikles til å bli enda bedre enn i dag.

Tidligere denne uken vedtok Trøndelag fylkeskommune å beholde hurtigbåtruten Kristiansund–Trondheim som i dag. Dette etter å ha vurdert tre ulike konsepter for anskaffelse av nye hurtigbåtkontrakter fra 2024, med nedleggelse som det mest dramatiske forslaget:

  1. Beholde gjennomgående hurtigbåt Trondheim-Kristiansund tilsvarende dagens rute.
  2. Dele sambandet i to med båtbytte på Sandstad og korresponderende avganger.
  3. Legge ned gjennomgående rute og forsterke tilbudet Trondheim–Brekstad.

Ved de to siste alternativene planlegges et forsterket busstilbud og eventuell hurtigbåt i tråd med prosjektet «Metro til sjøs» for å sikre tilbudet til Kristiansund, Hitra og Frøya.

Leverte høringsinnspill
Kristiansund og Nordmøre Havn (KNH) var blant aktørene som i forkant av behandlingen ga innspill til Trøndelag fylkeskommune.

– Av de tre konseptene anser vi at forslaget med gjennomgående hurtigbåt tilsvarende dagens rute er det vi minimum kan akseptere. Det må dessuten videreutvikles til å bli et enda bedre tilbud. For KNH er det unaturlig å bygge ned tilbudet når man forventer omfattende utvikling i denne regionen, skriver havnefogd Knut Mostad i KNH.

Energisenter
Mostad viser til at Hitra har store prosjekter på gang når det gjelder energi. Industrinettverket Hitra Industripark og kysthavn ser blant annet på hvordan Sandstad i fremtiden kan være et knutepunkt for fylling av fremtidens drivstoff. Et energisenter kunne for eksempel inkludere hydrogenproduksjon og bunkring av fartøy, lading av tungtransport på land og andre energirelaterte tjenester som landstrøm, lading av fartøy og biler, og hydrogen til landbasert transport.

Hitra kommune gjennomfører nå en konseptutredning på hydrogen basert på ren vindkraft fra Hitra, et samarbeid med Enova, Trønderenergi, NTNU, KNH og Hitra Industripark og kysthavn.

Biogass er også en potensiell energikilde. Med stor sannsynlighet for at man i løpet av kort tid har to slakterier lokalisert på Sandstad, vil det være en stor verdi i å utnytte biprodukter fra slakteri som råstoff til biogassproduksjon.

Prioriter sjøveien
I høringsinnspillet kommer det frem at KNH mener at skipsleia, «Riksvei 1» – vedlikeholdsfri og tilgjengelig, trenger en enda bedre løsning enn i dag. Et godt sjøverts samferdselstilbud langs Møre- og Trøndelagskysten må derfor gis langt større prioritet.

Hurtigbåttilbudet dekker både arbeids- og fritidsreiser. Ruten muliggjør dagpendling for både arbeidstakere, næringsliv og skoleelever/studenter. Et bedre tilrettelagt tilbud vil også gjøre hurtigbåten mer attraktiv og tilgjengelig for reiseliv og opplevelser langs kysten.

– Ikke minst må vi huske på utbygging av Campus Kristiansund med utdanningsmiljø knyttet til utvikling av marine- og maritime næringer langs hele kysten. Målet er å lage et utdanningssted for 1000 studenter fra Nordmøre og Trøndelag. Dette vil få en enorm betydning for utvikling av kompetansearbeidsplasser her på nordvestlandet, påpeker Mostad.

Høringsuttalelsen i sin helhet finner du her: Høringsuttalelse – Fremtidig konsept for hurtigbåtsambandet Trondheim–Kristiansund, oktober 2020

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!