Oppdatering fra Hurtigruten, 28.08.2020: 

Med bakgrunn i den eskalerende usikkerheten Covid-19-situasjonen fører med seg – og påvirkningen dette har på vår operasjon – er Hurtigruten nødt til å utsette innfasingen av ytterligere skip i trafikken mellom Bergen og Kirkenes.

Oppblomstringen av Covid 19-viruset denne høsten har ført til at internasjonale, nasjonale og lokale myndigheter må stramme inn på reiserestriksjoner og andre smitteverntiltak. Det er igjen innført karanteneplikt for reisende fra en rekke europeiske land. Som for all annen persontrafikk, har dette også følger for Hurtigrutens kystruteproduksjon. Hurtigruten opererer i dag seks av 11 skip i kystruteflåten. Vi må som følge av innstrammingen i reiserestriksjonene nå stanse all videre opptrapping.

2Da Covid-utbruddet kom i mars, måtte vi redusere tilbudet til to skip som gikk i rute mellom Bodø og Kirkenes. Vi har hele tiden vært klare på at utviklingen i reiserestriksjoner er avgjørende for hvor stor kystruteoperasjon vi kan ha. Dette innebar at vi i sommer kunne trappe opp til seks skip.

Når myndighetene nå gjeninnfører blant annet reiserestriksjoner og karantenebestemmelser får dette avgjørende konsekvenser for vår drift. Vi ser også at restriksjoner og reguleringer endres hyppigere og med langt kortere horisont enn for kort tid siden. Den eskalerende usikkerheten og påvirkningen det har for operasjonen vår gjør at vi i dialog med Samferdselsdepartementet har bestemt oss for å foreløpig ikke øke kapasiteten i rutetrafikken mellom Bergen og Kirkenes.

Det skal være trygt å reise med Hurtigruten og å jobbe om bord på skipene våre, og det skal være trygt for anløpskommunene å ta av og på gjester fra skipene våre.

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!