Regjeringen har besluttet å delvis stenge norske havner fra mandag 16. mars kl. 08.00 for internasjonal passasjertrafikk.

Leveringen av gods og varer til Kristiansund og Nordmøre Havn IKS fortsetter som før. Godstransport er definert som et av de samfunnskritiske områdene som skal prioriteres.

Landlovnekt
Politimesteren i Møre og Romsdal Politidistrikt innførte lørdag 14. mars 2020 nektelse av landlov for alle utenlandske besetningsmedlemmer på alle fartøyer i Møre og Romsdal. Dette er gjort i medhold av utlendingsforskriften § 4-19, 5.ledd idet det foreligger «særlige grunner». De særlige grunnene knytter seg til smittesituasjonen omkring Covid-19 viruset. Vedtaket meddeles hvert enkelt fartøy som er på vei til havn i politidistriktet.

Unntak: Landlovsnekt gjelder ikke for nordmenn og heller ikke for EØS-borgere som er bosatt i Norge.
Arbeid på kai i direkte nærhet til fartøyet for å gjennomføre nødvendig lasting og lossing, faller ikke inn under nektelsen. Smitteforebyggende tiltak ved slikt arbeid anbefales i henhold til FHI retningslinjer.

Nektelsen er gjeldende frem til denne blir opphevet av Politimesteren i Møre og Romsdal.

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!