ISPS

The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS koden) er et internasjonalt rammeverk som ble opprettet etter 11. september 2001 og terrorhandlingen i USA. Etter dette så verden behovet for et tiltak beskytter kaier og sjøområder mot risikoen for terrorhandlinger i fremtiden. Rammeverket inneholder sikkerhetsplaner og -tiltak for alle havneterminaler. For at et skip skal kunne anløpe en ISPS sikret havn, må fartøyet være ISPS sertifisert. Disse kaiene er gjerdet inn og overvåket, og mennesker og gods ut og inn overvåkes og kontrolleres. De som ferdes her må søke om ISPS adgangskort.

Våre ISPS-terminaler

Offentlige terminaler:
Kristiansund: Devoldholmen, Nordmørskaia, Storkaia, Fiskerikaia (Bentneset) 
Smøla: Vikan
Hitra: Hitra Kysthavn
Sunndal: Hammarkaia
Surnadal: Industrikaia
Tingvoll: Arnvika

Private terminaler:
Kristiansund: Umoe Sterkoder, Veidekke Industri AS, G.C. Rieber Marine Oils, Aibel – Melkvika
Averøy: Averøy Industripark 
Gjemnes: Høgset Terminalen