ISPS

The International Ship and Port Facility Security Code (ISPS koden) er et internasjonalt rammeverk som ble opprettet etter 11. september 2001 og terrorhandlingen i USA. Etter dette så verden behovet for et tiltak beskytter kaier og sjøområder mot risikoen for terrorhandlinger i fremtiden. Rammeverket inneholder sikkerhetsplaner og -tiltak for alle havneterminaler. For at et skip skal kunne anløpe en ISPS sikret havn, må fartøyet være ISPS sertifisert. Disse kaiene er gjerdet inn og overvåket, og mennesker og gods ut og inn overvåkes og kontrolleres. De som ferdes her må søke om ISPS adgangskort.

Liste over våre ISPS terminaler:

Offentlige terminaler:

Kristiansund: Devoldholmen, Nordmørskaia, Storkaia, Fiskerikaia
Hitra: Hitra Kysthavn
Sunndal: Hammerkaia
Surnadal: Industrikaia
Smøla: Vikan
Tingvoll: Arnvika

Private terminaler:

Kristiansund: Umoe Sterkoder, Høgsetterminalen, Veidekke Industri AS, G.C. Rieber Marine Oils, Backer Terminalen, Aibel- Melkvika
Averøy: Gunnar Holth, Biowood

NYHETER

Nå utfører vi hygienekontroll av fartøy!

Hygienesertifikat for skip Kommuneoverlegen i Kristiansund har bemyndiget Kristiansund Havnevesen til å skrive ut og fornyer sertifikat for godkjenning av hygiene om bord i skip. (Jf. IHR forskriften § 21, SSCEC og SSCC). Dette gjelder for...

les mer

Arbeid i Sørsundet gjenopptas torsdag 08.03.18

Arbeid med i Sørsundet gjenopptas den 08.03.2018. Dette vil medføre at Sørsundet blir stengt fra kl 09:00-20:00 på torsdag. Abyss setter ut vaktbåt som lytter på VHF kanal 12/16. Havnevakten vil bli holdt informert underveis i operasjonen, så om det er noen som ønsker...

les mer

Se ny versjon Havneregulativ 2018-3

Havneregulativ Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 2018 -3 Kristiansund og Nordmøre Havn IKS fjerner praksis med å fakturere tomcontainere som går over kaiene i havnedistriktet til KNH for...

les mer