Kristiansund og Nordmøre Havn mener at flytende fergekaier kan være løsningen for å realisere det planlagte fergesambandet mellom Aure og Hitra.

– Vi har foreslått en helt ny løsning med en flytende stålkonstruksjon. Denne vil bygges i utlandet, noe vi har god erfaring med både når det gjelder økonomi og fremdrift, sier senior rådgiver Jan Olav Bjerkestrand i Kristiansund og Nordmøre Havn.

Forslaget kan bortimot halvere kostnadene med selve fergekaiene, en besparelse på om lag 20 millioner kroner. Fergekaien vil være flyttbar og har dermed en gjensalgsverdi, hvis dette skulle bli aktuelt på sikt.

Kristiansund og Nordmøre Havn har engasjert en designkonsulent som skal utarbeide detaljerte tegninger. Disse vil bli lagt frem for Statens Vegvesen, som er ansvarlig for prosjektering av fergekaier i det offentlige vegnettet.

– Finner vi en løsning som er kvalitetsmessig og økonomisk tilfredsstillende så kan det samme konseptet være aktuelt også for andre fergeforbindelser, sier Bjerkestrand.

Regionbyggende prosjekt
– En fergeforbindelse mellom Aure og Hitra er viktig for å knytte regionene tettere sammen og legge til rette for næringsutvikling. Den enorme veksten innen de blå næringene forsterker behovet for bedre infrastruktur. Blant annet forventes en stor økning i antall laksetrailere fra Hitra. Tusenvis av mennesker vil også få mer enn én time kortere reisevei til Kvernberget lufthavn, sier Bjerkestrand.

Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal vedtok i juni å fortsette arbeidet med å realisere fergeforbindelsen mellom Aure og Hitra. I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune og Midt-Norsk Fergeallianse (Minofas) undersøker man mulighetene for å oppnå statlig og lokal medfinansiering for raskest mulig realisering. En kostnadsbesparelse på 20 millioner kroner vil kunne være en viktig pådriver for utløsing av prosjektet.

Modell av flytende fergekai. Illustrasjon: Holbø Consulting.

Slik kan en løsning med flytende fergekai se ut. Her fra Kjørsvikbugen i Aure. Illustrasjon: Holbø Consulting.

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!