Priser for Kristiansund og Nordmøre Havn

Grunnlag for utregningene er priser i Havneregulativet for 2017. Alle priser er oppgitt eks. mva.

Anløpsavgift

Kaivederlag per døgn

ISPS

Sum*

* KNH tar forbehold om eventuelle prisjusteringer og beregningsfeil. (Havneregulativ / Prisliste)

Nb! Anløpsavgiften bortfaller i perioden 2017-2018.