De to siste dagene i november arrangerte Hitra kommune «Mulighetskonferanse» for aktører med etablert virksomhet i Hitra Kysthavn/Industripark. Et av målene med konferansen er å få etablert et nettverk av aktører som kan jobbe med felles interesser for å videreutvikle kysthavnen og industriparken.

Konferansen samlet nærmere 50 deltakere fra Trøndelag og Nordmøre. Kristiansund og Nordmøre Havn står bak utbygging og drift av Hitra kysthavn, som åpnet på Jøsnøya i 2014, og Hitra kommune er medeier i havnesamarbeidet sammen med ti andre kommuner på Nordmøre og i Trøndelag.

Kysthavnens gunstige beliggenhet, sammen med kai- og havnefasilitetene, gir store muligheter for næringsutvikling i regionen og den enkelte bedrift. Kommunens ønske er at Jøsnøya skal fremstå som det mest komplette industri- og logistikkområde for marin sektor i Midt-Norge.

Sammen med blant annet Kristiansund og Nordmøre havn, og Kysthavnsalliansen, satser Hitra på sjøtransport som alternativ og supplement til lastebiltransport av sjømat. Sjøtransport bidrar til at oppdrettsnæringen kan fortsette sin vekst og verdiskapning langs hele kysten. I samarbeid med noen rederi planlegger man fra 2019 å få på plass et større ro-ro-fartøy (roll on, roll off» med avganger to ganger i uken i første omgang, og to båter på sikt.

Samarbeid og utvikling

Med Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen som vertskap, og innledere fra ulike næringer og det offentlig, ble mulighetene til samarbeid og utvikling på Hitra satt på kartet.

Utviklingskoordinator Linn Indrestrand i Hirtshals Havn innledet med «Perspektiver på fremtidens havn».

– For å få noe ut av et samarbeid må du også bidra med noe inn, påpekte Indrestrand, og viste til at alle havner ser på seg selv som sentrum i verden, men for å få den ønskede utviklingen må man samarbeide mer og bedre.

Kommunikasjonsdirektør Bengt Eidem i Trønderenergi innledet om fornybarrevolusjonen, og hvordan man rigger for en grønn fremtid.

Adm. direktør Håvard Wollan i Biokraft, snakket om biogass og lav-karbo matproduksjon. Han mener mye av løsningen ligger i å være god på sirkulærøkonomi.

Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylkeskommune snakket entusiastisk om «Ett tilgjengelig Trøndelag – både for folk og fisk». Han mener det offentlige må bruke egen innkjøpskraft til å stimulere til utvikling av mer rasjonell og klimavennlig sjøtransport. Fremtidens kaier – «power dock», og fremtidens energiformer – hydrogen, el-kraft og nye former for energi – vil bidra til å ivareta deler av den enorme veksten som spås i transportnæringen.

Adm. direktør Sven Amund Fjeldvær i Lerøy Midt delte sine visjoner for selskapet og Hitra kysthavn/Industripark. Fjeldvær kunne også stolt vise frem bilder fra det nye produksjonsanlegget som åpnet i juni – det mest moderne i sitt slag i verden.

– Havbruksnæringen har kommet et bra stykke i utviklingen, men det er først nå vi virkelig setter opp farten! understreket han.

Salgssjef Nordic i AKVA Group, Odd Jan Håland, ser på Hitra som navet i selskapets fremtidige serviceorganisasjon. Ved å utvikle teknologi med fokus på å løse biologiske utfordringer, ønsker de å bidra til videre utvikling av en bærekraftig næring med fiskevelferd som det viktigste suksesskriteriet.

Atle Lesund er salgssjef Protein og fôr i Skala. Han tok seg for mulighetene for å utnytte råstoff i større grad: det som er avfall i en prosess er en ressurs i en annen.

Viggo Iversen i Pronero, en utviklingsaktør som er representert i mange kommuner og næringsområder i Trøndelag, innledet om muligheter i klynger og nettverk. Han pekte blant annet på «mange nok, store nok og sterke nok» som et suksesskriterium for vellykket klyngesamarbeid.

I tillegg til innlegg var det satt av rikelig med tid til workshop, hvor vi jobbet gruppevis for å få på bordet nye utviklingsmuligheter for Hitra kysthavn og Industripark. Engasjementet og kreativiteten lot ikke vente på seg når deltakerne i fellesskap løftet blikket for å finne de gode ideene som man kan konkretisere og realisere i samarbeid med aktuelle aktører.

Kristiansund og Nordmøre Havn takker Hitra kommune, og spesielt ordfører Ole Laurits Haugen og næringsrådgiver Synnøve Aukan, for to innholdsrike og inspirerende dager sammen på Hitra!

Norges mest spennende areal for sjømatnæring finner du på Hitra! Foto: KNHAVN

Ole Laurits Haugen, ordfører på Hitra, ønsket velkommen til Mulighetskonferanse. Foto: KNHAVN

Linn Indrestrand i Hirtshals Havn kom med gode innspill til utviklingsarbeid. Foto: KNHAVN

Erlend Solem, fylkesdirektør for samferdsel i Trøndelag fylke, med visjoner for fremtiden. Foto: KNHAVN

Stort engasjement og mange ideer kom frem under workshopen. Foto: KNHAVN

Ole Laurits Haugen viser frem resultatet fra workshopen. Foto: KNHAVN

På gjensyn, Hitra! Foto: KNHAVN

 

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!