«Gutta» på havnevakta tok utfordringen på strak arm, da de ble forespurt om å holde innlegg om Portwin GO på Kystverket sin PFSO-/sikringsledersamling i Ålesund nylig. Svein Skomsøy og Bjørnar Eresvik innledet om «Sikring – På farten» foran et hundretall havnekollegaer i region Midt-Norge.

 

Allerede i 2014 ble det fremmet en idé om en mobilapplikasjon for registrering av håndterte oppgaver på farten og ute på havneanleggene. Kristiansund og Nordmøre Havn ble med i en arbeidsgruppe, som skulle jobbe sammen med et selskap som den gang het Seamless. Seamless ble senere oppkjøpt av Grieg-gruppen, fusjonert med Kristiansundsbedriften Shiplog og heter i dag Grieg Connect. Det ble utviklet en prototype som var klar til testing mot slutten av 2017.

Tjenester bestilt i SSN genereres automatisk i GO-appen. Ved å klikke seg inn på tjenesten, kan man starte/avslutte/fullføre tjenesten. Utførte tjenester i GO genereres så inn til PW5 slik at de kan faktureres (screenshot fra Portwin GO)

Automatisk integrasjon
– I 2019 fikk vi midler fra Kystverket for videreutvikling av appen i samarbeid med Grieg Connect, Båtsfjord Havn og Arendal Havn. Portwin GO er responsiv, noe som betyr at den kan brukes på både mobil, nettbrett og PC. Applikasjonen har integrasjon med vårt havnedataverktøy Portwin 5, Safe SeaNet og kan også integreres med andre tjenesteleverandører på grunn av det gode brukergrensesnittet, sier havneinspektør Bjørnar Eresvik.

Ledende havneinspektør Svein Skomsøy forteller at tjenester som et fartøy ønsker mens det ligger til kai legges inn i Safe SeaNet (SSN), og da kommer automatisk inn i Portwin GO. Det kan være tjenester som landstrøm, fortøyning/løskast, vannfylling, kran-/truckleie, arealleie og hygienekontroll. 

– Selvfølgelig kan vi også legge til tjenester manuelt. Alle tjenester som er tilgjengelig i Portwin 5 håndteres i applikasjonen og vi «utfører» tjenestene med mobilen på kaia. Alt vi gjør i GO sendes til Portwin 5, slik at vi kan fakturere når vi kommer tilbake på kontoret, sier Svein Skomsøy.

I tillegg til tjenester kan applikasjonen benyttes til sikringsarbeidet forbundet med ISPS-ansvaret som havna har. Dette innbefatter en rekke sikringstiltak før og under anløp, for eksempel kaiklarering, stikkprøvekontroll, personkontroll, kjøretøykontroll og godskontroll.

Alt tilgjengelig på ett sted, alltid
– Vi er et stort distrikt med 11 eierkommuner. I tillegg til Kristiansund har vi ISPS-anlegg i Sunndal, Surnadal, Smøla og Hitra. Her har vi utpekte personer som ivaretar sikringen av skipene som anløper, og de vil også benytte Portwin GO. Applikasjonen vil samle all data, slik at vi unngår unødvendig korrespondanse på telefon og e-post, og ikke minst får vi all informasjon samlet på én plass, sier Skomsøy.

Portwin GO forventes ferdigstilt i løpet av 2020.

LAST NED PRESENTASJONEN:

«Sikring – På Farten» (presentasjon fra PFSO-samling oktober 2019 i pdf)

 

Screenshots fra Portwin GO.

 

 

 

 

 

 

Bjørnar Eresvik (fra venstre) og Svein Skomsøy holdt innlegg om den nye applikasjonen Portwin GO på Kystverkets sikringsledersamling i Ålesund. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!