Kystverket informerer – stengt farled Dunkersundet

av | feb 27, 2017 | Kristiansund, Nyheter | 0 kommentarer

VARSEL TIL SJØFARENDE
Kristiansund kommune i Møre og Romsdal fylke
Kunngjøring av arbeid på bro i Dunkersundet. Stengt farled. Sjøkart nr: 35, 36, 128, 454. Posisjon: 63° 07.43’ N, 07° 45.60’ E

Stenging av sundet
I tiden fra 28. februar til 15. juli 2017 vil det pågå arbeid med å bygge ny bro over til Meløya. Dunkersundet vil i denne perioden være stengt for sjøtrafikk. Begge sider av broen vil bli merket forsvarlig i hele anleggsperioden.

Unntaksvis, og bare ved godkjenning fra anleggsleder, kan det avtales passering dersom arbeidet og høyde på ny bru (vertikal klaring ca. 3 m) tillater det. Trafikken i farvannet må utvise forsiktighet og rette seg etter ordre fra anleggsleder på stedet.

Nærmere opplysninger kan fås ved å kontakte NRG: mob. 472 49 883

Dunkersundet