Landstrømsanlegg på Storkaia i Kristiansund

Vårt lavspent landstrømsanlegg på Storkaia i Kristiansund er beregnet på offshore og mindre fartøyer, og ble satt i drift i desember 2018. Anlegget har en total kapasitet på 1 Mw og kan forsyne inntil fire samtidige skip med 250 kW til hver.

Kristiansund havn har 4 tilkoblingspunkt for landstrøm på Storkaia som kan levere 50 eller 60Hz. Anlegget har kun én frekvensomformer, slik at det første fartøyet som legger til bestemmer hvilken frekvens de andre må benytte.

Alle fire tilkoblingspunkter kan benyttes med forskjellige voltstørrelser. 440V og 690V leveres på de to anleggene på kai 7 og 8 som har størst kapasitet. Standardplugg (se datablad nedenfor) benyttes for begge voltstørrelser. Vi har også et punkt på 220 v/125 forsynt via trafo.

Oversikt over tilkoblingspunkter (Enlinjeskjema, Storkaia landstrømsanlegg) (last ned i pdf-format).

Koble til landstrøm

Detaljert veiledning for tilkobling finnes i containeren på kaikanten.

For spørsmål rundt tilkobling, kontakt havnevakta:
Telefon: 992 99 120
E-post: havnevakt@knhavn.no
VHF kanal: 12 (08:00–24:00)

Krav til skip
Alle havnene som etablerer landstrømsanlegg med støtte fra ENOVA må forholde seg til NEC IEC/PAS 80005-3 standarden. Skipets grensesnitt må følgelig være i samsvar med denne standarden.