I dag ble deler av det nye landstrømsanlegget på Storkaia i Kristiansund koblet på. Lavspentanlegget, som er beregnet på offshore og mindre fartøyer, kan foreløpig forsyne opp til tre skip med 1 Mw til sammen. På nyåret vil kapasiteten utvides med enda et leveringspunkt, slik at anlegget kan forsyne inntil fire skip med 250 kW til hver. 

Kristiansund og Nordmøre Havn har i flere år jobbet med å få landstrøm til båter ved Storkaia, i tråd med havnens ønske om å fremstå som et grønt knutepunkt. Skip på landstrøm vi gi betydelige reduksjoner i både støy og partikkelutslipp – bra for befolkningen, næringslivet og ikke minst miljøet.

Anlegget har en kostnadsramme på 8,3 millioner kroner. Enova støtter prosjektet med inntil 80% av godkjente investeringskostnader. Offisiell åpning av landstrømsanlegget blir på nyåret.

Landstrømsanlegg Storkaia. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn.

Landstrømsanlegg Storkaia. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn.

Landstrømsanlegg Storkaia. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn.

Landstrømsanlegg Storkaia. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn.

Landstrømsanlegg Storkaia. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn.

Landstrømsanlegg Storkaia. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn.

Landstrømsanlegg Storkaia. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn.

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!