Kristiansund og Nordmøre Havn er kritiske til Hurtigrutens forslag om nye rutetider for Kystruten Bergen-Kirkenes.  

Hurtigruten AS sendte i februar ut et høringsbrev vedrørende endringer i rutetidene for Kystruten Bergen-Kirkenes. Endringene gjelder ankomst- og avgangstider på nordgående og sørgående seiling, med konsekvenser for blant annet Kristiansund.

Kristiansund og Nordmøre Havn synes det er positivt at Hurtigruten jobber med optimalisering av ruten med tanke på miljø, sikkerhet og regularitet, men også hvordan passasjerenes reiseopplevelse og mulighetene for verdiskaping langs kysten kan optimaliseres. Endringer som medfører at Hurtigruten får samme ankomst- og avgangstid hele året, i stedet for en sesongdelt seilingsplan som i dag, er i utgangspunktet positivt.

Derimot synes vi det er vanskelig å forstå at Hurtigruten foreslår ti timers liggetid i Ålesund. Det medfører ikke bare ulemper for passasjerer som ikke har behov eller ønsker om å tilbringe nærmere et halvt døgn i én enkelt havn, men også en betydelig skjevfordeling når det gjelder mulighetene for aktiviteter, opplevelser og handel.

– Endringene i seg selv medfører ikke alvorlige konsekvenser for Kristiansund, derimot legger heller ikke de nye rutetidene tilrette for en forbedret opplevelse for de reisende, eller økte muligheter for lokal verdiskaping, sier markedsansvarlig Erika Indergaard i Kristiansund og Nordmøre Havn.

Gjennom økt liggetid i Kristiansund, og opprettholdt liggetid i Molde, kan Hurtigruten bidra til å spre turistene og samtidig legge til rette for at flere reiselivsbedrifter har tilstrekkelig kundegrunnlag til å ha helårsaktivitet.

Ønsker økt liggetid i Kristiansund
– Et kompakt sentrum og meget sentral plassering av kaifasiliteter, gjør at selv en liggetid på så lite som 2-3 timer ville gitt en betydelig økning i mulighetene for lokal verdiskaping i form av handel, aktiviteter og opplevelser. Havnesightseeing med Sundbåten, Klippfiskmuseet og Mellemværftet er eksempel på attraksjoner innen kort rekkevidde. Også mindre havner må få anledning til lokal verdiskaping, noe som dessverre ikke er mulig verken med dagens eller det foreslåtte, nye, ruteopplegget. Vi mener at Hurtigruten har et ansvar her, og at det nye rutetidene dessverre ikke tar dette ansvaret på alvor, sier Indergaard.

Vi peker også på at anløp til Kristiansund midt på natta gjør det lite attraktivt å benytte etappen som alternativ til annen reisemåte og overnatting på hotell for å rekke avtaler i Trondheim påfølgende dag, enten det er næringsrelatert, sykehusbesøk eller annet. En klar svekkelse i tilbudet for befolkningen i Kristiansund og på Nordmøre.

Sist, men ikke minst, er vi kritiske til at det ikke legges tilrette for overføring av gods fra vei til sjø, i tråd med nasjonale mål.

– Når det gjelder godstransport er den korte liggetiden på nord- og sørgående rute, samt tidspunktet skipet ligger til kai på nordgående, spesielt ugunstig for Kristiansund. Å fremme sjøtransport er en av våre viktigste oppgaver. Vi opplever allerede i dag at den korte liggetiden ofte fører til stressende situasjoner i forbindelse med godshåndtering, noe som betyr økt sikkerhetsmessig risiko for uønskede hendelser og hyppige forsinkelser, avslutter Indergaard.

Relaterte dokumenter: 
Merknad til forslag til ruteendringer for Kystruten Bergen-Kirkenes (Kristiansund og Nordmøre Havn IKS, 25,02,2020)
Høringsbrev endring i rutetider Hurtigruten (Hurtigruten AS, 04.02.2020)
Forslag til endring i ruteplan Hurtigruten (vedlegg)

Hurtigruten til kai i Kristiansund. Foto: Kristiansund og Nordmøre Havn

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!