Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. De siste årene har messen samlet rundt 20 000 besøkende fra opptil 76 nasjoner. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Få laksen sjøveien
For Kristiansund og Nordmøre Havn sin del, vil fokus under messen være arbeidet med å flytte gods fra vei til sjø. Gjennom vår deltakelse i Kysthavnalliansen* og samarbeidsplattformen «Tenketank Midt-Norge Sjø», jobber vi sammen med transportører, fylkeskommuner, kommuner, organisasjoner og – aller viktigst – regionale lakseprodusenter som eksporterer 300 000 tonn/år og BAMA som årlig importere 500 000 tonn frukt og grønt, med mål om å overføre gods fra vei til sjø.

Tenktanken har nylig lansert et forslag om et statlig, selvfinansierende lakseincentiv som skal forplikte lakseindustrien til å benytte sjøtransport mot å få merkostnadene kompensert gjennom produksjonsvekst. Økt sjøtransport av fisk og sjømat er en forutsetning for å oppnå ønsket vekst i næringen, og samtidig nå statens egne målsettinger om å flytte gods fra vei til sjø. Den midtnorske lakseveksten vil alene sørge for en laksetrailer gjennom det travle Klettkrysset hvert 2. minutt, hver dag – året gjennom. Det haster å få på plass effektive, bærekraftige varestrømmer som ikke begrenses av kapasiteten på norske veier.

*Kysthavnalliansen ble etablert av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS i 2014. I august 2018 ble alliansen forsterket med Trondheim Havn og Helgeland Havn IKS. Nå står til sammen over 30 midtnorske kommuner fra Nordmøre til Helgeland bak.

Et bærekraftig sjømatfylke 
Kristiansund og Nordmøre Havn finner du sammen med blant andre næringsforeningen KNN i paviljongen til Møre og Romsdal fylkeskommune – stand A-115. Tema for standen er «Et bærekraftig sjømatfylke». Velkommen til den offisielle åpningen av standen, tirsdag 20. august kl. 12.00. Under åpningen blir næringen og det offentlige utfordret til å svare på hvordan vi i fellesskap forvalter arven som bærekraftig sjømatnasjon. Fylkesordfører Jon Aasen står for den offisielle åpningen av fylkeskommunen sin fellespaviljong.

Invitasjon til åpning av stand A-115
Ukesprogram for stand A-115.

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!