Knut Mostad tåler godt å være i hardt vær. Han har krysset mange verdenshav med seilbåt flere ganger. Håndtering av stormseil i styggvær er kjent kost. Som tidligere rådmann i Averøy og assisterende rådmann i Kristiansund, er han også vant til at det stormer innimellom. Nå er han klar for å få havneselskapet på rett kjøl.

Knut Mostad hadde første arbeidsdag som havnefogd fredag forrige uke, og er allerede i full gang med å gjøre seg bedre kjent med organisasjonen og sine nye kollegaer. Den nyslåtte lederen i Kristiansund og Nordmøre Havn er spent og ydmyk til å ta fatt på rollen. Han har intervjuet kandidater til stillingen som ny økonomiansvarlig, laget ny innkjøpsavtale, innkalt til individuelle samtaler med de ansatte og forbereder nytt styremøte. Vi tok oss en liten prat innimellom slagene.

Hvem er Knut Mostad?
– Jeg er 55 år og utdannet jurist. Jeg bor på Averøya, har to barn, et barnebarn og ei bikkje. På fritiden driver jeg med fiske, jakt, dykking, havseiling, taekwondo og håndball.

Hvorfor ønsket du denne jobben?
– KNH har en viktig rolle som samfunnsutvikler i regionen. Vi har et stort og viktig ansvar når det gjelder å forvalte havnekapitalen på Nordmøre, Hitra og Heim, slik at vi kan være den samfunnsbygger, næringsutvikler og verdiskaper som vi ønsker å være. Å få være en del av dette, og bidra til å gi noe tilbake til kundene, eierkommunene og innbyggerne deres, synes jeg virker både artig og meningsfullt. Jeg tror at stillingen vil by på spennende oppgaver og nye utfordringer for meg som leder. Rommet mellom politikk, forretningsdrift og samfunnsbygging er veldig gøy.

Hva gleder du deg mest til?
– Å få til en god drift, et trygt, godt og forutsigbart arbeidsmiljø, og legge et solid grunnlag for videre vekst og utvikling av KNH. Som leder er jeg opptatt av tett og systematisk involvering av mine medarbeidere, slik at vi kan nå felles mål. Selskapets omdømme har fått seg en knekk. Sammen skal vi få KNH til å skinne igjen.

Hvordan ser du for deg å gripe fatt i revisjonsrapporten?
– Havnestyret og administrasjonen har allerede gjort en solid jobb med å lukke påviste mangler, og har fått på plass mye av reglement, retningslinjer og rutiner. Noe gjenstår fortsatt, og så kommer det som er enda viktigere – å innarbeide disse gode rutinene i det daglige arbeidet, videreutvikle og følge opp vedtatte regler og sikre at de blir forstått og brukt. Vi står også foran arbeidet med å få på plass en strategi for selskapet, slik at vi vet i hvilken retning vi skal og hvordan vi skal prioritere innsatsen vår fremover. Det blir spennende!

Hvilke er selskapets største styrker?
– KNH er et selskap basert på lange, stolte tradisjoner, og har store ambisjoner om å skape verdier og bidra til utvikling i regionen. Vi har godt inntektsgrunnlag i bunn, og en administrasjon med dyktige og dedikerte medarbeidere. Nå skal vi bygge en sterk organisasjon med tidsriktig, god kompetanse og en sunn kultur.

Og hva er de største utfordringene?
– Det er en del utfordringer knyttet til likviditet og nedbetaling av gjeld, der vi må ta grep raskt. Drift og økonomi må være under kontroll, før vi kan gå inn i nye utviklingsprosjekter.

Hvor ser du KNH om 5 år?
I 2025 har KNH bygget opp et solid anløpsfond, og har midler avsatt i et investeringsfond. Dette gir oss et godt grunnlag for å realisere vedtatt investeringsplan, som er godt kvalitetssikret i forhold til kost/nytte. Vi har også tatt en posisjon når det gjelder bærekraft og grønne havneprosjekter. Vårt gode omdømme er gjenvunnet: i den siste omdømmeundersøkelsen blant norske havner er vi igjen blant de beste, med en score som er enda sterkere enn den var ved undersøkelsen i 2019. De ansatte trives og er i kontinuerlig utvikling, og vi er alle stolte av arbeidsplassen vår og de verdiene vi skaper – hver dag.

Takk for praten, Knut. Velkommen og lykke til! 

Knut Mostad er allerede godt i gang hos Kristiansund og Nordmøre Havn.

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!