Hygienesertifikat for skip.

Nye satser ble vedtatt av Helsedirektoratet med virkning fra og med 01.05.2018
Kristiansund havnevesen er bemyndiget som Kristiansund Port Health Authority fra dato 07.03.2018
Kontakt informasjon Kristiansund og Nordmøre Havn IKS; tlf. 992 99 120, e-post Havnevakt@knhavn.no www.knhavn.no

Satser fastsatt av Helsedirektoratet gjeldende fra 01.05.2018.
Ordinær arbeidstid (kl 08:00-16:00). Ved befaring mellom kl 16:00-24:00 kan disse takstene økes med 50%. Ved befaring på nattestid (kl 24:00-08:00), samt helg og helligdager kan takstene økes med 100%. Følgende takster benyttes innen normal arbeidstid:
Fast pris på kr. 1850,- uansett størrelse på båt. I tillegg kommer kr. 1100,- for inspeksjonens første time. Deretter kr. 550,- pr. påbegynte halvtime (eventuell kjøretid inngår her).
I tillegg kommer kjøregodtgjørelse etter statens satser dersom inspeksjonen utføres utenfor nærmeste havn.
For utstedelse av forlengelse av SSCEC tar vi et administrasjonsgebyr på 350,- NOK.

Ship sanitation control

New fares issued by Norwegian Health Directorate for issuance of SSCEC valid from 01.05.2018
Port Health Authority in Kristiansund is authorized to do supervision and issue SSCE certificate, which is an international certificate established by the World Health Organization. IHR regulation: «Regulations for notification of and action by the serious events of importance for international public health.”
In Norway “Helsedirektoratet” manage this regulation.

Price taxes for these services is as following:
Ordinary working hours (08:00 – 16:00). During inspections between 16:00-24:00 the fee can increase with 50%. Inspections during the night (00:00-08:00) the fee can increase with 100%.
Inspection on vessels NOK 1850, Prices apply to all sized vessels.
In addition, NOK 1100 will be charged at an hourly rate during the inspection time, thereafter NOK 550 pr. started half hour, in addition, any runtime will be added inspection time.
In addition, travel allowance will be added to invoice. These prices are set according to government fares.
For issuance of extension og Ship sanitation control exemption certificate, we will charge an administration fee NOK 350,-
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2007-12-21-1573

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!