Abid Raja, stortingsrepresentant for Venstre, er denne uka på Nordmøre for å innlede valgkampen foran høstens kommunestyre- og fylkestingsvalg. Besøket er initiert av Pål Farstad, fylkesordførerkandidat for Venstre, som hadde invitert en håndfull aktører i Kristiansund til et uformelt med møte Raja.

Havnesjef Arnt Honstad orienterte om vårt havnesamarbeid, og spesielt det høyaktuelle tenketank-prosjektet, der en rekke aktører jobber sammen med mål om å overføre gods fra vei til sjø. Her vil Hitra kysthavn, med effektive havne- og terminalløsninger, spille en sentral rolle. Økt sjøtransport av fisk og sjømat er en forutsetning for å oppnå ønsket vekst i næringen, og samtidig nå statens egne målsettinger om å flytte gods fra vei til sjø.

Jan Erik Strøm i Råfisklaget pratet om hvor godt det går i sjømatnæringen med nye eksportrekorder.

Roland Mauseth informerte om Campus Kristiansund, sammen med Jøran Gården fra Høgskolesenteret. Det ble diskutert hvor spennende prosjektet er, hvor flinke nordmøringene er i å trekke sammen i riktig retning, og hvor stor positivitet det er i og rundt prosjektet.

Asgeir Bahre Hansen fra innovasjonsselskapet Vindel informerte om entreprenørskap og utvikling i etablert næringsliv.

Turen går senere i dag videre til Aure og Smøla.

Vi takker for besøket og ønsker lykke til med både valgkamp og valget den 9. september 2019.

Bilde fra Abid Raja sitt besøk i Kristiansund 7. august 2019.

Fra venstre: Pål Farstad, Roland Mauseth, Abid Raja, Jøran Gården og Arnt Honstad.

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!