Midt-Norges viktigste transportknutepunkt mellom sjø og land

Neste cruiseanløp

Se liste over alle planlagte cruiseanløp

Siste nytt

Nedslående rapport om gods fra vei til sjø

Havnefogd Knut Mostad mener det er nedslående at myndighetene ikke har klart å styrke sjøtransportens konkurranseevne. En fersk Menon-rapport viser at sjøtransporten i stedet har blitt...
Havneregulativ 2021

Havneregulativ 2021

Havnestyret har godkjent det fremlagte havneregulativet for 2021. Havneregulativet revideres årlig og omhandler priser og forretningsmessige vilkår for offentlige kaier, arealer og kommunenes sjøområder tilhørende eierkommunene i KNH IKS. Prisene i 2021 er forsiktig...

Feiret ti år med Nordmørsterminalen

Feiret ti år med Nordmørsterminalen

Siden åpningen i 2010 har Nordmørsterminalen fremstått som et signalbygg i sentrum av Kristiansund. Med utviklingen av Devoldholmen og spesielt etableringen av Campus, er kontorbygget i dag mer attraktivt enn noen gang. Fredag 3. desember 2010 var det høytidelig...

Høringsutkast Havneregulativ 2021

Høringsutkast Havneregulativ 2021

Kristiansund og Nordmøre Havn legger her frem (FORSLAG TIL) Havneregulativ Kristiansund og Nordmøre Havn IKS 2021. Eventuelle innspill sendes til info@knhavn.no innen 04.12.2020. Relaterte dokumenter: (FORSLAG TIL) Havneregulativ Kristiansund og Nordmøre Havn IKS...

Vindmåling – Kristiansund havn