PROSJEKTER UNDER UTVIKLING

Husøya Næringspark

Husøya Næringspark skal bestå av attraktive industrieiendommer og dypvannskai, lokalisert på Husøya utenfor Kristiansund. Både eiendom og prosjekt er under utvikling. Prosjektet ønskes ferdigstilt i nær framtid.

FERDIGSTILTE PROSJEKTER

Kranaskjæret i Vågen

Kranaskjæret skal være med på skape et levende kystkultursenter, med gjestehavn og andre servicefasiliteter for byens innbyggere og tilreisende. Prosjektet er i gang, og vi håper å kunne ønske dere velkommen ila. sommeren 2018.

Brekstad: ny Hurtigbåtterminal

Ny passasjerterminal til Brekstad for Ørland kommune. Terminalen er konstruert etter KNHs konsept for passasjerterminaler i stål. Ferdigstilt august 2017.

Hitra Kysthavn

Hitra Kysthavn og Industripark blir et komplett industri- og logistikkområde for marin sektor i Midt-Norge.

Surnadal Industrikai

Det har vært arbeidet med utviklingen av Surnadal havn i en årrekker, og i januar 2017 var den offisielle åpningen et faktum. Hovedkaia er på ca. 80m i tillegg til en ro-ro rampe på 25x20m.

Vikan Havneterminal

Smølas nye fiskerikai på Vikan Havneterminal er totalt 225m . Offisiell åpning var februar 2017. Prosjektet er utført i samarbeid med Smøla Kommune.

Kristiansund: ny Hurtigbåtterminal

Kristiansunds nye hurtigbåtterminal «Fausken» hadde sin offisielle åpning 1. november 2015.