PROSJEKTER UNDER UTVIKLING

Kranaskjæret i Vågen

Kranaskjæret skal være med på skape et levende kystkultursenter, med gjestehavn og andre servicefasiliteter for byens innbyggere og tilreisende. Prosjektet er i gang, og vi håper å kunne ønske dere velkommen ila. sommeren 2018.

Husøya Næringspark

Husøya Næringspark skal bestå av attraktive industrieiendommer og dypvannskai, lokalisert på Husøya utenfor Kristiansund. Både eiendom og prosjekt er under utvikling. Prosjektet ønskes ferdigstilt i nær framtid.

FERDIGSTILTE PROSJEKTER

Brekstad: ny Hurtigbåtterminal

Ny passasjerterminal til Brekstad for Ørland kommune. Terminalen er konstruert etter KNHs konsept for passasjerterminaler i stål. Ferdigstilt august 2017.

Hitra Kysthavn

Hitra Kysthavn og Industripark blir et komplett industri- og logistikkområde for marin sektor i Midt-Norge.

Surnadal Industrikai

Det har vært arbeidet med utviklingen av Surnadal havn i en årrekker, og i januar 2017 var den offisielle åpningen et faktum. Hovedkaia er på ca. 80m i tillegg til en ro-ro rampe på 25x20m.

Vikan Havneterminal

Smølas nye fiskerikai på Vikan Havneterminal er totalt 225m . Offisiell åpning var februar 2017. Prosjektet er utført i samarbeid med Smøla Kommune.

Kristiansund: ny Hurtigbåtterminal

Kristiansunds nye hurtigbåtterminal «Fausken» hadde sin offisielle åpning 1. november 2015.