Hitra Kysthavn

Hitra Kysthavn og Industripark blir et komplett industri- og logistikkområde for marin sektor i Midt-Norge.

Les mer her

Surnadal Industrikai

Det har vært arbeidet med utviklingen av Surnadal havn i en årrekker, og i januar 2017 var den offisielle åpningen et faktum. Hovedkaia er på ca. 80m i tillegg til en ro-ro rampe på 25x20m.

Vikan Havneterminal

Smølas nye fiskerikai på Vikan Havneterminal er totalt 225m . Offisiell åpning var februar 2017. Prosjektet er utført i samarbeid med Smøla Kommune.

Les mer her

Kranaskjæret i Vågen

Kranaskjæret skal være med på skape et levende kystkultursenter, med gjestehavn og andre servicefasiliteter. Prosjektet ønskes ferdigstilt ila. sommeren 2017.