PROSJEKTER UNDER UTVIKLING

Husøya Næringspark

Husøya Næringspark skal bestå av attraktive industrieiendommer og dypvannskai, lokalisert på Husøya utenfor Kristiansund. Både eiendom og prosjekt er under utvikling. Prosjektet ønskes ferdigstilt i nær framtid.

Fergesamband Aure–Hitra

Gjennom Midt-Norsk Fergeallianse jobber vi for å få etablert fergeforbindelse mellom Aure og Hitra – et viktig regionbyggende tiltak. Vårt konsept med en flytende fergekailøsning kan bidra til en stor kostnadsbesparing for prosjektet.

FERDIGSTILTE PROSJEKTER

Næringsbygg Devoldholmen

Vårt nye næringsbygg på Devoldholmen i Kristiansund ble ferdigstilt desember 2018, og er et viktig bidrag til arbeidsplasser og verdiskaping i regionen.

Landstrømsanlegg Storkaia

Vårt lavspent landstrømanlegg på Storkaia i Kristiansund er beregnet på offshore og mindre fartøyer, og ble satt i drift i desember 2018. 

Kranaskjæret i Vågen

Kranaskjæret skal være med på skape et levende kystkultursenter, med gjestehavn og andre servicefasiliteter for byens innbyggere og tilreisende. Prosjektet er i gang, og vi håper å kunne ønske dere velkommen ila. sommeren 2018.

Brekstad: ny Hurtigbåtterminal

Ny passasjerterminal til Brekstad for Ørland kommune. Terminalen er konstruert etter KNHs konsept for passasjerterminaler i stål. Ferdigstilt august 2017.

Hitra Kysthavn

Hitra Kysthavn og Industripark blir et komplett industri- og logistikkområde for marin sektor i Midt-Norge.

Surnadal Industrikai

Det har vært arbeidet med utviklingen av Surnadal havn i en årrekker, og i januar 2017 var den offisielle åpningen et faktum. Hovedkaia er på ca. 80m i tillegg til en ro-ro rampe på 25x20m.

Vikan Havneterminal

Smølas nye fiskerikai på Vikan Havneterminal er totalt 225m . Offisiell åpning var februar 2017. Prosjektet er utført i samarbeid med Smøla Kommune.

Kristiansund: ny Hurtigbåtterminal

Kristiansunds nye hurtigbåtterminal «Fausken» hadde sin offisielle åpning 1. november 2015.