Fergesamband Aure–Hitra

I 2009 var vi med og stiftet Midt-Norsk Fergeallianse AS (MINOFAS), sammen med kommunene Aure, Frøya, Hemne, Hitra, Kristiansund og Smøla. Selskapet arbeider for å få etablert fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure og Laksåvika på Hitra. Kommunene ønsket å være pådrivere i arbeidet med å styrke kystregionen sin attraktivitet innen næringsutvikling og bosetting.

I juni 2019 vedtok både Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal, og fylkesutvalget i Trøndelag, enstemmige vedtak om å fortsette arbeidet med fergesambandet gjennom å jobbe videre med mulighetene for å oppnå statlig og lokal medfinansiering.

Vårt konsept med en flytende fergekailøsning kan bidra til en stor kostnadsbesparing for prosjektet, og øker dermed mulighetene for realisering av sambandet. Løsningen innbefatter en kjørebru som er hengslet for tidevannsforskjeller, en 26 meter lang flytende pontong og en leder. Løsningen, en tenkt rutetabell og et kostnadsestimat for drift av sambandet har blitt presentert for Samferdselsutvalget i Møre og Romsdal. Responsen var meget positiv. Man kjører nå en prosess med Statens Vegvesen og fergeselskapene for å gjøre seg kjent med hvilke krav som stilles for en godkjenning av konseptet.

Fergeforbindelsen vil kunne utvide og styrke bo- og arbeidsmarkedsregionen i grenseområdet mellom Møre og Romsdal og Trøndelag, og er således et viktig regionbyggende tiltak. Dessuten forsterker den enorme veksten innen havbruksnæringen behovet for bedre infrastruktur.

Håpet er at fergesambandet kan bli realisert i løpet av 2021/2022.

Denne samme flytekailøsningen kan også bidra til at fylkets kostnader med å bygge nye fergeleier ved andre samband kan kuttes med en tredjedel.

Illustrasjoner: Holbø Consulting