Hitra Kysthavn

Hitra Kysthavn og Industripark blir et komplett industri- og logistikkområde for marin sektor i Midt-Norge.

 

  • Direkte og enkel tilgang til kai og industriområde i Trondheimsleia
  • Ro-ro og Lo-lo -tjenester og utrustning for håndtering av stykkgods/enhetslaster
  • Lokalisering av logistikksenter for fryse- og kjølelager, varehotell og lignende
  • Transittlagring (Båt/båt-relasjon)
  • Nyttig omlastningshavn for gods til Trøndelag/Midt-Norge
  • Gode distribusjonsløsninger via Fv. 714, 6 mil til Orkanger og 4 mil fra Frøya
  • Moderne terminalbygning for sør- og nordgående hurtigbåter ved Hitra Kysthavn (Kristiansund – Trondheim)
Hitra og Jøstenøya ligger midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund, og er dermed et naturlig trafikk- og logistikknutepunkt. Havnetilbudet skal være et tilbud til sjømat- og fiskeindustrien på Hitra/Frøya og i regionen, og havnetilbudet kobles direkte til et bakenforliggende næringsareal, Hitra Industripark, som totalt representerer et utviklingsareal på rundt 1,5 mill m2 (1 500 da). Flere har meldt sin interesse for etablering i området, noen er i forhandlingsposisjon, og verdens største laksekonsern, Marine Harvest, har nå sikret seg 50 da (+ opsjon på ytterligere 10 da) og skal bygge ny laksefabrikk i dette området. Det vil samtidig bli gode muligheter for hurtigrute- og cruiseanløp i havnen.

Hitra kommune vil etablere et fremtidsrettet og bærekraftig miljø. Den gunstige beliggenheten, sammen med flotte og nye kai- og havnefasiliteter gir store muligheter for næringsutvikling i regionen og i den enkelte bedrift.

Hitra Kysthavn