Husøya Næringspark

Husøya Næringspark blir et industri- og logistikkområde i Kristiansund, med attraktive industrieiendommer og store arealer. Utvikling av dypvannskai og havn vil være en viktig brikke i utvidelsen av infrastruktur for det regionale næringslivet, da spesielt ringvirkningen av økt godstrafikk til og fra Nordmøre. Areal ved maks fjelluttak inklusiv dagens opparbeidede område for hele Husøya industriområde er ca 140 mål. Utfylling i sjø mot vest på ca. 25 mål komme i tillegg ifm. ny kai.

  • Dypvannskai
  • Havn
  • Industriområde

Husøya Næringspark er lokalisert på Husøya i Kristiansund kommune. Øya ligger sør for Kristiansund by, i nordre del av tidligere Frei kommune. Prosjektet ønskes ferdigstilt i nær fremtid.

Husøya Næringspark