Landstrømanlegg Storkaia

Etter flere års planlegging og arbeid med finansiering, kunne arbeidet med få landstrøm til båter ved Storkaia i Kristiansund endelig igangsettes våren 2018. Til sammen fire ladestasjoner er installert, og landstrømanlegget ble satt i drift i desember 2018. Dette er et lavspentanlegg beregnet på offshore- og mindre fartøyer. Total kapasitet er på 1 Mw, slik at anlegget kan forsyne inntil fire samtidige skip med 250 kW til hver.

Havnerådet vedtok i november 2017 å investere i prosjektet, som hadde en kostnadsramme på 8,4 millioner kroner. Enova innvilget støtte på inntil 80 prosent av godkjente investeringskostnader, det vil si 6,7 millioner kroner, mens Kristiansund og Nordmøre Havn har investert nærmere 1,7 millioner kroner.  

Skip på landstrøm gir betydelige reduksjoner i både støy og partikkelutslipp, et bedre bomiljø og økt trivsel for alle som oppholder seg i Kristiansund sentrum.

Med utbyggingen av landstrømanlegg på Storkaia i Kristiansund, viser vi at KNH aktivt tar del i det grønne skiftet. Vi bidrar til omstilling og lavutslippssamfunnet.