Næringsbygg Devoldholmen

November 2019 stod vårt nybygg på Devoldholmen i Kristiansund ferdig, med Lerøy Midt som hovedleietaker. Bygget er plassert ytterst på eksisterende steinfylling med brygge foran mot Vågen, og har et bruksareal på rundt 1 000 kvadratmeter fordelt over tre etasjer. Leiekontrakten med Lerøy Midt er på ti år.

Første etasje skal romme blant annet et tilvekstsenter for laks. Fra senteret overvåkes og fjernstyres fôring av fisk på en rekke oppdrettsanlegg i Møre og Romsdal samt deler av Trøndelag. Andre etasje rommer i hovedsak kontorer til administrasjonen. Bruk av tredje etasje er foreløpig ikke avklart.

Nybygget er i bryggestil, men med moderne trekk, materialer og farger. Fasadefargen setersvart fra Talgø Møretre, er den samme som pryder Kranaskjæret et stenkast unna. Hovedentreprenør Strand & Stubø gjennomførte prosjektet med et stramt tidsskjema fra igangsettelsen tidlig i april.

Vi kan konkludere med at vi har fått et skikkelig praktbygg på Devoldholmen, og retter en stor takk til Strand & Stubø og alle underleverandører for vel gjennomført prosjekt.