Vikan Havneterminal

Vikan er den største av 9 godkjente fiskerihavner i Smøla kommune og er den eneste av disse som har gode nok havne- og innseilingsforhold for større fryse- og containerskip. I tillegg ligger den meget godt lokalisert i forhold til hovedleia nord/sør, noe som gir minimal deviasjon for fartøyer som har til hensikt å anløpe Vikan.

Intensjonen bak prosjektet var å utvikle Vikan til hovedhavn for Smøla. Ved å legge til rette for en betydelig industriutvikling både ved styrking av eksisterende industri og ved å initiere nyetableringer i nærområdet for kaianlegget kunne dette realiseres.

Nå er den opprinnelige fiskerikaia forlenget med en ro-ro rampe på tverrenden. I tillegg er den eksisterende almenningskaia forlenget. Kaia er bygd i regi av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS og Smøla Kommune, og er 225 meter lang.

Offisiell åpning var 9. februar 2017.

Vikan Havneterminal