I tråd med gjeldende regelverk skal avfallsplan for KNH IKS til re-godkjenning hos Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) i Møre og Romsdal hhv. Trøndelag fylkeskommune. I den forbindelse åpner vi for innspill fra berørte parter. 

Eventuelle innspill sendes snarest til driftssjef Odd Arne Tranø på e-post ot@knhavn.no.

Avfallsplanen skal sikre at det finnes tilpassede mottaksordninger på land for avfall fra fartøy, og tar utgangspunkt i identifiserte avfallstyper. Gjennom arbeidet med avfallsplanen og tilrettelegging for god avfallshåndtering på land, vil KNH bidra til å redusere marin forsøpling og øke gjenvinnings- og gjenbruksgraden på mottatt avfall.

Planen skal:
• beskrive hvordan oppstått avfall skal håndteres på en forsvarlig måte.
• fastsette ansvarsforhold/fullmakter/ressurspersoner vedrørende avfallshåndteringen.
• sikre at myndighetskrav for avfallshåndtering overholdes.
• bidra til en kontinuerlig forbedring av selskapets avfallshåndtering

Avfallsplanen ble først utarbeidet i 2012, og revidert i 2017. Denne utgaven er revidert i første kvartal 2021.

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!