Gjennom eierskap i Vikan Næringspark Invest, er Kristiansund og Nordmøre Havn blant aktørene bak enda et nytt og spennende prosjekt i Kristiansund. I Husøya Næringspark kommer opptil 100 mål med attraktivt areal for salg/leie.

Husøya Næringspark er lokalisert på Husøya, sør før Kristiansund sentrum. Her planlegges det for et helt nytt industri- og logistikkområde med store arealer.

Forslag til bruk:
– Industribygg
– Lager
– Verksted
– Kontor

Illustrasjonene nedenfor er kun ment til å vise areal og muligheter. Type bygg, plassering av bygg etc. er åpent i forhold til behov hos interesserte aktører, og det er ingen føringer når det gjelder bransje. Når det gjelder areal og infrastruktur jobber vi med to ulike alternativer:

Alternativ 1, totalt ca 100 mål, innbefatter utfylling i sjø og etablering av kaiområde med dybvannskai og RO/RO-anlegg.

Utvikling av dypvannskai og havn vil være en viktig brikke i utvidelsen av infrastruktur for det regionale næringslivet, og da spesielt ringvirkningene av økt godstrafikk til og fra Nordmøre.

Alternativ 2, totalt ca 60 mål, uten videre utfylling, kai og RO/RO-anlegg.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende prat om forretningsmuligheter i Husøya Næringspark, eller om du har spørsmål til prosjektet.

Kontaktinfo:
Kristiansund & Nordmøre Havn
Kontaktperson: Erika Indergaard
Telefon: 402 46 474 / E-post: ei@knhavn.no

Husøya Næringspark AS / Vestbase Eiendom 
Kontaktperson: Terje Kvisvik
Telefon: 941 35 588 / E-post: terje.kvisvik@norseagroup.com

Alternativ 1, ca 100 mål, inkl. kaiområde med dybvannskai og RO/RO-anlegg:

Alternativ 2, ca 60 mål, uten kaiområde med dybvannskai og RO/RO-anlegg:

Illustrasjonsplaner:

Alle illustrasjoner er laget av Holbø consulting.

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!