Årsmeldingen er vårt tilbakeblikk på året som har gått. I 2019 jobbet vi hardt og godt med alt fra trafikkavvikling, saksbehandling, utviklingsprosjekter og ISPS-koden til cruise, økonomi, drift og vedlikehold. 

På grunn av korona ble fristen for, og prosessen med, behandling av årsregnskap utsatt til september måned. Derfor har heller ikke Årsmelding 2019 kunnet ferdigstilles. Men nå er den her!

Årsmelding 2019 inneholder havnekapteinens tilbakeblikk på fjorårets høydepunkter, informasjon om selskap og organisering, nøkkeltall for økonomi, trafikk og gods, styrets beretning og til sist administrasjonens beretning med fokus på aktuelle prosjekter og aktiviteter. 

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!