Spennende jobbmulighet i et av Norges største havnedistrikt!

 

ØKONOMISJEF

Vår nåværende økonomiansvarlig går over i ny rolle utenfor organisasjonen, og vi søker derfor hans etterfølger. Som økonomisjef i KNH får du det faglige ansvaret for selskapets økonomi og regnskap. Du bidrar til effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i selskapet, og sørger sammen med dyktige kollegaer for at administrativ ledelse, havnestyre og havneråd til enhver tid har tilfredsstillende beslutningsgrunnlag. Du bidrar til god virksomhetsstyring og internkontroll, og sikrer at lover og regler innen økonomiområdet følges og dokumenteres.

Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Rapportering til ledelse og styre, herunder utarbeidelse av måneds- og kvartalsrapporter samt presentasjon av disse
 • Utarbeidelse av årsregnskap med noter
 • Utarbeidelse og oppfølging av årsbudsjett og økonomiplan
 • Faglig ansvar for regnskapene og økonomisystem
 • Løpende regnskapsføring
 • Ansvar for fakturering og oppfølging av kontrakter
 • Offentlig rapportering
 • Offentlige anskaffelser
 • Lønnskjøring og kontroll med ferie og fravær
 • Effektivisering og videreutvikling av interne rutiner og arbeidsprosesser

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse og minimum 3-5 års erfaring innen regnskap, tilsvarende autorisasjon som regnskapsfører
 • Fordel med erfaring fra maritim næring
 • God regnskapskompetanse for analyse, rapportering, avstemming og styring
 • Gode ferdigheter innen utvikling av beslutningsunderlag
 • God system- og IT-kompetanse for å forvalte selskapets økonomisystemer (Xledger)
 • Gode ferdigheter innen Excel
 • Erfaring med/kjennskap til selvkostregnskap, utleie til avgiftsfritatt virksomhet og skatteberegning
 • Erfaring med/kjennskap til regnskapsføring av byggeprosjekter
 • Kjennskap til lov om offentlige anskaffelser, herunder anskaffelser/bygging av fast eiendom
 • Erfaring med offentlig forvaltning er et pluss, men ikke et krav

Personlige egenskaper:

 • Selvstendig, med god orden og struktur
 • Serviceinnstilt, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode formidlingsevner, både skriftlig og muntlig
 • Gode samarbeidsevner

Vi kan tilby:

 • En variert og spennende stilling med gode muligheter til å påvirke utviklingen i organisasjonen
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Hyggelig og uformelt arbeidsmiljø

Økonomisjef rapporterer til Havnefogd/daglig leder. Arbeidssted er Nordmørsterminalen i Kristiansund.

Kontaktpersoner og søknadshåndtering:

For ytterligere informasjon om stillingen, kontakt Kst. Havnefogd Geir Kjønnøy, telefon 930 11 013.

SØKNADSFRIST: 15.09.2020.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om dette.

Vi bruker FINN til elektronisk søknadshåndtering, annonsekode 187873863.

Om Kristiansund og Nordmøre Havn

Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH) er et interkommunalt selskap som eies av kommunene Kristiansund, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Surnadal, Tingvoll, Aure, Smøla, Hitra og Heim.

Selskapet drifter i dag flere titalls offentlige og private kaianlegg ute i våre ti eierkommuner. Over disse kaianleggene håndterer vi i løpet av et år rundt 13 000 anløp og 6-7 millioner tonn gods. Dette gjør oss til et betydelig transportknutepunkt i Midt-Norge. Som et av landets største havnedistrikt, skaper vi verdier og ringvirkninger i hele regionen.

Det interkommunale selskapets formål er å sørge for rasjonell havnedrift gjennom effektiv og miljøvennlig sjøtransport, å føre oppsyn med trafikken i havnedistriktet, og å forvalte havnens eiendommer og innretninger på en økonomisk og miljømessig god måte.

Selskapet har 11 ansatte og flotte kontorer i Nordmørsterminalen sentralt i Kristiansund.

 

Vi holder til i lyse og flotte lokaler i Nordmørsterminalen på Devoldholmen i Kristiansund. Foto: Per Kvalvik.

 

Liker du det du leser?

Del det med dine venner da vel!