Information in English below

Havnevakta

Havnevakta styrer, koordinerer og administrerer skipstrafikk, anløp og tjenester ved alle offentlige kaianlegg ute i våre ti eierkommuner.

Bemanning og vakttelefon

Havnevaktkontoret er bemannet mandag til fredag 08:00–16.00.
Du når oss enklest på telefon 992 99 120 og VHF-kanal 12.

Utover dette har vi beredskapsvakt, mandag til fredag 16:00–08:00 samt lørdag og søndag 00:00–24:00. Det må påregnes noe lengre responstid på kveld og helg.

Fortøyning og andre tjenester

Vi tilbyr fortøyningsbistand og tjenester som vannfylling, søppellevering, landstrøm og lignende døgnet rundt. Tjenester bestilles på samme måte som tidligere, via SafeSeaNet eller e-post havnevakt@knhavn.no

For å kunne gi god og sømløs service, er det viktig at bestilling av fortøyning og andre tjenester kommer så tidlig som mulig.

Port Control office – staffing and telephone service 

The Port Control office is staffed Monday to Friday 8am–4pm.
You can reach us on telephone (+47) 992 99 120 and VHF channel 12.

In addition, we have telephone service Monday to Friday 4pm–8am as well as Saturday and Sunday around the clock.
A slightly longer response time must be expected during evening and nights as well as on weekends.

Mooring and other services

We offer mooring assistance and services such as water filling, waste delivery, shore power and similar around the clock. Services are ordered in the same way as before, through SafeSeaNet or e-mail havnevakt@knhavn.no.

In order to offer good and seamless service, it is important that the order of mooring and other services arrive as early as possible.

Scroll til toppen